Privacy policy - Tweakwise

Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons en we waarderen uw vertrouwen zeer. Daarom doen we er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. Door gebruik te maken van onze app(s), website(s) en/of diensten, bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn en stemt u in met deze Privacy Statement en met het verzamelen en het gebruik van gegevens zoals hierin beoogd.

Wanneer u zich inschrijft voor onze diensten inclusief contactformulieren, demo’s en proefversies, kunnen wij om persoonlijke informatie verzoeken zoals uw bedrijfsnaam, persoonlijke naam, functie, e-mailadres en taal. Indien u ervoor kiest om deze informatie niet te verstrekken, kunt u bepaalde functies van onze diensten niet gebruiken.

Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen over uw browsertype en -taal, refererende URL, opgevraagde bestanden, gegenereerde fouten, besturingssysteem, gebruik van onze diensten, IP adres en uw tijdzone. Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld en wordt gebruikt ter ondersteuning van uw klantrelatie met Tweakwise en om onze diensten beschikbaar te stellen.

Wat voor informatie gebruikt Tweakwise?

Alleen werknemers van Tweakwise hebben toegang tot uw persoonlijke informatie op een “need-to-know” basis om diensten namens Tweakwise te verrichten en zijn onderworpen aan hun verplichting om de informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de diensten of anderszins vereist door de wet.

Toegang tot, het bijwerken en verwijderen van persoonlijke informatie

Op uw verzoek geven we u toegang tot uw persoonsgegevens. U bent gerechtigd om Tweakwise te verzoeken om deze persoonsinformatie te corrigeren, bijwerken of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dergelijke wijzigingen worden binnen 24 uur van kracht.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen hebt, of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy policy. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

We treffen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of verspreiding ervan. Er bestaat echter geen beveiligings- of versleutelmethode om informatie te beschermen tegen hackers of menselijke fouten. We gebruiken gepaste technieken voor gegevensverzameling, opslagmethoden en beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, vervalsing, verspreiding of vernietiging.

Gebruik van onze software

De informatie op deze website, in de app en onze software wordt ter beschikking gesteld door Tweakwise en hoewel wij proberen deze informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor enig doel van de app of onze diensten. Derhalve is enig vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt strikt voor eigen risico. Tweakwise kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirect of gevolgverlies of -schade, of wat voor verlies of schade dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van deze website, onze apps of software.

Verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonlijke informatie

Tweakwise beheert de verwerking van persoonlijke informatie op haar website, software en mobiele apps. Tweakwise is deel van besloten vennootschap Netivity B.V. naar Nederlands recht en is gevestigd in het kantoor op Punterweg 2, 8042PB, Zwolle, Nederland. Tweakwise behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Indien u suggesties of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, stuurt u dan alstublieft een e-mail naar [email protected].

Benieuwd naar Tweakwise?
Ben je nieuwsgierig geworden hoe Tweakwise jouw webshopconversie met 15% kan verhogen? Neem contact met ons op voor een gratis demo.
Tweakwise E-man

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om updates te krijgen over coole nieuwe features, webinars, events en ander Tweakwise nieuws.