Searchandising: få besökare att bli köpande kunder - Tweakwise

Searchandising: få besökare att bli köpande kunder

Visste du att 10 till 30 procent av besökarna i konsumentwebbutiker använder sökfunktionen? För B2B-webbutiker är denna andel hela 50 till 70 procent. Dessa besökare är upp till sex gånger mer benägna att konvertera än besökare som inte använder sökfunktionen. Optimering av sökfunktionen i en webbutik – även kallad ”site search” – har en stor inverkan på konverteringen och därmed också på webbutikens omsättning.

Webbutiksbesökare vill bara en sak och det är att snabbt hitta rätt produkt. Därför vill du att sökfunktionen är noggrann och snabb. Grunden för denna funktion är att kunna hantera stavfel och synonymer. Med ord som ”sallad” och ”sallat”, ”byxor” och ”jeans”, ”länstol” och ”fåtölj” menar vi väl samma sak? Och att stava rätt är inte alltid så enkelt. Genom att noga titta på din performance och tillämpa funktioner som tolerans för stavfel, förslag och synonymer kommer du snabbt att märka en stor skillnad i antalet köpande kunder.

tweakwise site search anigif

Oberoende av utveckling

Just nu förlitar sig business – och med business menar jag till exempel webbutiksinnehavaren, e-handelsmanagers, marketeers och CRO-specialister – ofta på utvecklingsavdelningen, även när det gäller sökfunktionen. Den starka tillväxten av e-handel kombinerat med bristen på kvalificerad personal bidrar till ett allt större beroende. Business har generellt många optimeringsönskemål för utveckling och helst med en kort time-to-market. Men det finns också en omfattande backlog med prioriteringar som utvecklingsteamet måste hantera. Enligt institutet Gartner väljer därför allt fler företag att tackla utmaningarna med webbplatssökning med SaaS-lösningar. 

Varför ska man själv hitta på något nytt när det redan har utvecklats något för andra webbutiker med samma typ av utmaningar? En viktig utgångspunkt är att låta business återta kontrollen för att flexibelt kunna förutse de senaste trenderna och utvecklingarna. Vid ett starkt beroende av utveckling måste man hela tiden tänka på funktioner, prioriteringar och ledtider, medan man som webbutik framför allt vill tänka på de mest framgångsrika taktikerna och hur man ska experimentera med dessa. Du vill ha kontroll över utmaningarna med webbplatssökning och utifrån dessa insikter fundera på den underliggande merchandisingstrategin. Sammanfogningen av webbplatssökning och merchandisingstrategin kallas Searchandising, och det ska jag berätta mer om i denna blogg.

Searchandising gör det möjligt för product owners, marketeers, merchandisers och site-ägare att promota produkter, ordna sökresultat som ansluter till företagsmålen och själva ha koll på hur människor hanterar produktutbudet.

Kategorihantering i e-handel

Medan e-handeln ofta är först med att reagera på trender och utvecklingar har webbutiker mycket att lära av fysiska butiker beträffande merchandising. Ta till exempel en livsmedelsbutik. Man har för varje centimeter tänkt ut var produkterna ska stå i butiken och på hyllan. Har du någonsin tänkt på att de egna märkesvarorna ofta står på de nedersta hyllorna medan de stora märkena får en mer framträdande plats? Dessutom får erbjudandena en särskild hylla för att dra åt sig uppmärksamheten, och du måste gå en utstakad väg genom butiken som tar dig förbi alla sorters produkter. Kategorihantering eller merchandising blir allt viktigare inom e-handeln men har hittills försummats i många webbutiker. Möjligheterna och effekten som detta medför är betydligt större än i den fysiska världen.

Allt eftersom en webbutik växer räcker inte längre en snabb sökfunktion som kan hantera till exempel stavfel och synonymer. Med till exempel ökningen av antalet produkter i en butik, men även intressena för olika berörda parter, måste man fundera på en merchandisingstrategi. Utöver webbutikens konfiguration och kunderna påverkar även marknaden, leverantörer och prospekt sökfunktionens resultat. Om leverantörerna till exempel inte kan leverera vissa produkter i tid påverkar detta webbutiken. På grund av dessa ”search influencers” uppstår en komplexitet som du måste hantera så bra som möjligt, helst i ett transparent system.

Tweakwise searchandising

Att e-handel kommer att bli allt mer komplext framgår också av det faktum att allt fler webbutiker erbjuder möjligheten att vara en online-marknadsplats för leverantörer. Spelet om inflytande kommer därför att bli allt mer dynamiskt. Intressena för alla search influencers måste hädanefter ingå i merchandisingstrategin. Även om det bara handlar om att ha en sund businessmodell och kunna prioritera vid sorteringen av de mest relevanta produkterna.

Från sökning till searchandising

För att gå från sökning till searchandising blir data allt viktigare. Det första steget är att inventera befintliga datakällor eller datakällor som enkelt kan bli tillgängliga. Ofta är mycket kunskap och information tillgänglig i Google Analytics som kan användas för att göra sökfunktionen ”smart” för en grupp personer, det så kallade ”massans vishet”. Utifrån de insikter du får kan du genomföra förbättringar, till exempel genom att anpassa så kallade business rules i vissa kategorier. SaaS-lösningar fungerar ofta även med självlärande principer (Artificial Intelligence), som ofta är noggranna och sparar tid, men det är också viktigt att insikter kan övervakas och påverkas på ett transparent sätt.

Det som är relevant för en grupp kan dock vara mindre relevant för dig som person. Tänk till exempel på att arbeta mot personlig sökning. Det går längre än principen för massans vishet. Även utan att kunderna loggar in vill du veta vilka besökare du har att göra med, inom ramen för gällande integritetslagar. När kund X söker på ”blå jeans” söker han undermedvetet efter ett par blå jeans med slim-fit-passform som kostar mellan 1 000 och 1 500 kronor. Medan kund Y med samma sökning kanske söker ett par jeans för högst 800 kronor. Genom att övervaka beteende och koppla det till självlärande system och algoritmer kan du snart utifrån kunskapen om besökaren veta vad som ger den bästa konverteringen.

Relevans och effekt

Webbutikens relevans förbättras när du tänker igenom merchandisingstrategin som tillämpas i sökfunktionen. Denna merchandisingstrategi är också viktig när man bläddrar eller besöker specifika produktsidor.

Din merchandisingstrategi ger effekt om du uppfyller följande villkor: du förfogar över rätt sökningsfundament, business har kontrollen och kan styra och du ser merchandising som en kontinuerlig process där det är viktigt att lära sig och testa.

Tweakwise erbjuder alla funktioner som hjälper att ta webbutiker till en högre nivå. Vår Saas-lösning består av lösningar för (personanpassad) webbplatssökning, merchandising och rekommendationer och hjälper webbutiker att hitta rätt balans mellan search influencers och personliga sökresultat.

Med Tweakwise har du kontroll över multidimensionella merchandisingverktyg. Lägg till exempel till Google Analytics-data bland dina sorteringsalternativ för att hålla ditt utbud så relevant och aktuellt som möjligt. Eller använd data om dina besökare för att, i kombination med produkterna som finns i lager och populära märken, erbjuda en personlig shoppingfeed. Kort sagt, använd dynamiska kombinationer av faktorer i hela din butik så att din butik presterar så bra som möjligt.

Ta kontakt och upptäck alla möjligheter!

Behöver du mer insikt i hur du kan uppnå en framgångsrik merchandisingstrategi eller i temat för denna blogg: Searchandising? Eller behöver du hjälp i processen att ta dig från ”search” till ”searchandising”? Då diskuterar jag gärna med dig för att hjälpa dig vidare. Tweakwise har stor erfarenhet inom detta område och kan vara den perfekta SaaS-lösningen för din webbutik.

FÖRFATTARE

Mark Veldkamp

Mark är ansvarig för den kommersiella strategin och marketingstrategin för Tweakwise. Hans ansvarsområden består av verksamhet som är relaterad till marknadsföring, försäljning, produktutveckling och kundservice.

Också intressant

tweakwise site search

Lösningen Standard Site Search

tweakwise merchandising

Lösningen Medium Merchandising

Använder du inte Tweakwise än?

Boka demo nu och börja spara tid!